Comfort reality  /  Aktuality

Aktuality

Přečtěte si o aktuálním dění v naší realitní kaceláří Comfort reality formou aktualit.

Stránky:  1 2 3 4 5  

Publikováno: 30. 1. 2015 - Trvalý odkaz

Tímto chceme upozornit všechny klienty na to ,že je poslední den k podání daňového přiznání z daně z nemovitosti ochranná lhůta je ještě 5 dní v únoru.

[ Pokračování článku ]


Publikováno: 24. 12. 2014 - Trvalý odkaz

Všem našim klientům přejeme vše nej hodně štěstí zdraví pohodové vánoce, a do Nového roku spokojenost a krásné bydlení, děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na další

[ Pokračování článku ]


Vánoční turnaj v badminton

Publikováno: 12. 1. 2013 - Trvalý odkaz

Dne 28.12.2012 se konal Vánoční turnaj Comfort reality dvojic, všem nadšencům děkuji za supr akci a supr náladu a nadšení. Vítězné dvojici Lukáš Reček a Wlaďka Klempová gratulujeme, PS: příště nemáte šanci (-:

[ Pokračování článku ]


Inzerce v Realcity a Avízu reality

Publikováno: 12. 1. 2013 - Trvalý odkaz

Včerejšího dne rozhodlo vedení naší společnosti, že v celém roce 2013 a ve všech vydáních inzertních časopisů Realcity a Avízo reality, bude i nadále prezentovat realitní kancelář Comfort reality. Jako jediná realitních kancelář z Ostravy, bude mít Comfort reality inzerci na celých stranách a ve všech vydáních. Děláme vše aby prodej nemovitostí byl co nejrychlejší a za co nejlepší cenu.

[ Pokračování článku ]


Krásné prožití vánočních svátků

Publikováno: 14. 12. 2012 - Trvalý odkaz

Všem našim Klientům přejeme překrásné prožití vánočních svátků bohatého ježíška a spoustu překrásných vánočních zážitků.

[ Pokračování článku ]


Sponzorujeme

Publikováno: 6. 11. 2012 - Trvalý odkaz

Naše společnost Comfort reality se rozhodla dlouhodobě sponzorovat nadějného Judistu Boháčka Jana 24.6.2006, oddíl:1.Judo Club Baník Ostrava. Tímto mladému sportovci přejeme hodně úspěchů a ať mu sport přináší radost. O výsledcích mladého sportovce budeme informovat.
Comfort reality fandí sportu.

[ Pokračování článku ]


Hypoteční trh

Publikováno: 3. 11. 2012 - Trvalý odkaz

Hypoteční trh do konce září stoupl

Banky v Česku za tři letošní čtvrtletí poskytly občanům 53.047 hypotečních úvěrů za téměř 88 miliard korun, což byl meziroční nárůst objemu nově poskytnutých úvěrů o 3,2 procenta. Vyplývá to ze statistik ministerstva pro místní rozvoj.

26.10.2012 - Finance - ČTK
Růst hypotečního trhu tak zpomaluje, v prvním čtvrtletí se trh zvýšil meziročně o více než pětinu, v pololetí o šest procent. Celkově do konce září hypoteční banky poskytly občanům, firmám i obcím a městům 53.842 hypoték za 98,4 miliardy korun. To je ve srovnání se stejným obdobím loni nárůst počtu úvěrů o tři procenta. V případě objemu hypoték to ovšem byl pokles o více než dvě miliardy korun.

Letošní zájem o hypotéky byl dosud podpořen především příznivými úrokovými sazbami. Průměrná úroková sazba hypoték v září klesla na 3,46 procenta, a byla tak nejnižší od doby sledování ukazatele. Dosud nejnižší za dobu existence Hypoindexu byly sazby letos v srpnu, a to 3,55 procenta. Hypoindex sleduje průměrnou úrokovou sazbu hypoték bez ohledu na dobu fixace od roku 2003.

Klienti České spořitelny si za první tři čtvrtletí letošního roku sjednali více než 16.300 hypoték za celkem 25,8 miliardy Kč. Počet hypoték tak meziročně vzrostl o 16 procent, jejich objem pak o více než čtvrtinu. Důvodem přetrvávajícího zvýšeného zájmu o hypotéky ČS je i příznivá situace na trhu s nemovitostmi, uvedla ředitelka úseku řízení retailových produktů a procesů spořitelny Veronika Jančová.

Hypoteční banka poskytla od ledna do konce září 16.450 hypotečních úvěrů o celkovém objemu 27,3 miliardy Kč. "Po silných letních měsících si hypoteční trh vybral v září mírně oddychový čas. Současné velmi výhodné úrokové sazby a stabilní ceny nemovitostí jsou ale pro klienty ideálním obdobím k zodpovědnému pořízení vlastního bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru," upozornil generální ředitel banky Jan Sadil.

Za celý loňský rok hypoteční trh stoupl o 40 procent, když banky poskytly občanům 71.088 hypotečních úvěrů za 119 miliard korun.


Hypotéky poskytnuté občanům v mld. Kč:
2001 14,728
2002 22,532
2003 36,212
2004 51,959
2005 72,069
2006 100,84
2007 142,289
2008 120,090
2009 73,851
2010 84,773
3. čtvrtletí 2011 84,867
2011 119,077
3. čtvrtletí 2012 87,588

[ Pokračování článku ]


Montážsvětelné reklamy

Publikováno: 25. 9. 2012 - Trvalý odkaz

Včerejšího dne probíhala montáž světelné reklamy na naší pobočce ve Frýdku Místku, Malé náměstí 104.
Snažíme se at´ nás jde více vidět a snadno nás najdete.
Mnoho úspěchů v obchodech a práci přejeme makléřkám ve Frýdku místku.

[ Pokračování článku ]


U nás vždy advokátní úschova kupní ceny.

Publikováno: 15. 9. 2012 - Trvalý odkaz

PROBLEMATIKA ZAPLACENÍ KUPNÍ CENY

Kupní cena může být prodávajícímu ze strany kupujícího zaplacena ještě před podáním návrhu na vklad do katastru, např. při podpisu kupní smlouvy. Tato varianta však nese sebou riziko pro kupujícího, který za nemovitost již zaplatil, ale dosud se nestal jejím vlastníkem, že do doby podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru, resp. do zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí, se mohou objevit některé skutečnosti, které nabytí vlastnictví mohou zkomplikovat či dokonce znemožnit (např. exekuce, soudní spor či jiná právní závada). Nabytí vlastnictví k nemovitosti totiž není spojeno s podpisem kupní smlouvy, ale až se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Kupní cena může být prodávajícímu ze strany kupujícího zaplacena případně také až po zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tato varianta však naopak nese sebou riziko pro prodávajícího, který vlastnictví k nemovitosti již pozbyl, ale dosud nemá zaplacenu kupní cenu. Byť by v kupní smlouvě pro takový případ byla dohodnuta smluvní pokuta nebo dokonce možnost odstoupení od kupní smlouvy při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, dostává se prodávající do nejisté a často náročněji řešitelné situace.

Variantou vhodnou jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího, a to zejména v případech vyšších hodnot kupních cen, pak je využití úschovy kupní ceny na k tomu vyhrazeném úschovním - depozitním účtu, a to až do doby kladného rozhodnutí o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, kdy teprve poté je kupní cena vyplacena z úschovního účtu prodávajícímu. Návrh na vklad vlastnického práva je přitom podáván příslušnému katastrálnímu úřadu většinou až poté, kdy je celá kupní cena již deponována na úschovním účtu. Prodávající tak má jistotu v tom, že přepis vlastnického práva v katastru nemovitostí se realizuje až poté, kdy byla celá kupní cena složena kupujícím do úschovy a prodávající tak má zajištěno její splacení a naopak kupující má jistotu v tom, že kupní cena bude prodávajícímu vyplacena až poté, kdy řádně proběhne vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v jeho prospěch a stane se tak vlastníkem předmětných nemovitostí.

Uvedenou úschovu kupní ceny mohou nabízet např. notáři či advokáti, a to na základě smlouvy o úschově finančních prostředků. Tyto subjekty jsou kromě samotné smlouvy vázáni pak také řadou stavovských předpisů a jsou také pojištěni pro případ vzniku škody. Pokud např. advokát sepisuje pro smluvní strany kupní smlouvu a k tomu je vyžadována také úschova kupní ceny, není třeba se obávat nějaké vysoké ceny této úschovy - většinou odměna za tuto úschovu bývá součástí dohodnuté odměny za zpracování samotné převodní smlouvy.

Tímto způsobem lze pojistit také vyplacení příslušné části kupní ceny odpovídající 3% základu daně z převodu nemovitostí až poté, kdy bude prokázáno, že prodávající tuto daň příslušnému finančnímu úřadu řádně zaplatil. Tato daň se platí ze základu, kterým je buď cena dohodnutá, nebo cena určená znaleckým posudkem, a to podle toho, která z nich je vyšší. Kupující je totiž ze zákona v pozici ručitele za to, že prodávající tuto daň příslušnému správci daně skutečně zaplatí.

[ Pokračování článku ]


Etický kodex člena Realitní komory České republiky

Publikováno: 15. 9. 2012 - Trvalý odkaz

•Člen Realitní komory České republiky svým vystupováním vždy jedná ve prospěch Realitní komory České republiky, kterou reprezentuje.•Člen Realitní komory České republiky jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.•Člen Realitní komory České republiky jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.•Člen Realitní komory České republiky chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce.•Člen Realitní komory České republiky jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.•Člen Realitní komory České republiky je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán komory a to jen podle stanov.•Člen Realitní komory České republiky spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.•Člen Realitní komory České republiky nerealizuje obchodní nabídky svoje vlastní nebo nabídky členů své rodiny nebo osob blízkých, pokud s touto skutečností neseznámí klienta a své obchodní partnery.•Člen Realitní komory České republiky se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitn činnosti.

[ Pokračování článku ]


Stránky:  1 2 3 4 5  

EU - Vzdělávání zaměstnanců
Napište ředitelce
Foto ředitelky Comfort reality Ostrava

Odešlete zprávu přímo k rukám ředitelce realitní kanceláře Comfort reality.
Klikněte zde.

Poděkování makléři panu Bijokovi

Poděkování makléři panu Bijokovi.

Poděkování panu Bijokovi

Poděkování makléři panu Marku Bijokovi

Poděkování panu Rolákovi

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat panu makléři Rolákovi za profesionální a vysoce lidský přístup při prodeji mé nemovitosti. V této záležitosti nebyl nic problém a vše jsme mohli vyřídit n…

jméno:: Petr Smolík

jméno:: Petr Smolík
Kontaktní email:: petkobmw@seznam.cz
Dobry den spolu s pritelkyni a detmi dekujeme za rychle vyrizeni pronajmu domu ktery bude jednou nas..zvysovat najmem pohodli jinych se nam nechtelo tak jsme misto hypoteky,uveru a jinych moznosti kde byli sance male vyuzily sluzby vasi realitky..s panem Zatloukalem velka spokojenost..meli jsme strach protoze 30 tisic neni malo ale smlouvy jsou jednoduche,prehledne a je tam vse co ma byt...dekujeme..konecne muzeme zacit budovat svoje..Smolik petr a jeho tri kocky dominika,emma a ella.

Poděkování

Tímto chci poděkovat za rychlý výkup nemovitosti v Ostravě Porubě, Vaše společnost byt vykoupila dle mých představ a zaplatila mou představu at se Vám daří a ještě jednou děkuji Kaštovský

Poděkování

Tímto chci poděkovat velice za rychlý přístup a jednání při výkupu mého bytu v Ostravě Porubě, vše proběhlo dle mých představ a peníze mám již na účtě děkuji Kaštovská Jan Poruba nyní Kamenec

Poděkování

Rad bych podekoval p. Dejove za spolupraci a spolehlivost na ni pri vyrizovani koupi a pronajmu bytu. p. Dejova je velmi prijemna s profesionalnim pristupem. kamil_hochvald@yahoo.co.uk Kamil Hochvald

Jana Volná

Jana Volná
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu makléři Zdenku Rolákovi za jeho velice profesionální a lidský přístup při koupi bytu v Ostravě-Hrabůvce. Velice si vážím jeho práce. Děkuji Jana Volná

PODĚKOVÁNÍ PANÍ HRUŠKOVÉ

Děkujeme makléřce paní Heleně Hruškové za profesionální a zároveň lidský přístup při prodeji našeho bytu. Musíme zdůraznit hlavně rychlé a jasné informace, které vedly ke spokojenosti nás prodejců, tak jistě spokojenosti kupujících. Ne nadarmo se realitní kancelář pyšní jménem COMFORT. Vřele doporučujeme. Manželé Smudovi Kontaktní email:: gsmudova@seznam.cz

Supr jednání

Opravdu moc musím pochválit přístup paní Dejové, která nám řešila výměnu bytu v Ostravě Porubě, celý obchod proběhl k naší spokojenosti a nyní již píšeme z nového bytu Manželé Runovi

Zadejte novou referenci

Vyhledávání
Víno & Alkohol internetový obchod
Autodoprava Homola
Zámkové dlažby na klíč
Zakázková výroba nábytku