Pár poznatků od Comfort reality zda koupit investiční nemovitost či nikoli.

Likvidita: Středně nízká likvidita, neboli do půl roku nemovitost prodáte 

Likviditou investiční nemovitostí rozumíme stav, kdy a jak rychle dokážete svou nemovitost proměnit zpět na peníze a jak z dané investice dokážete profitovat Samotný proces prodeje nemovitostí lze těžko uspíšit, přesto jej můžete podpořit kvalitní inzercí nebo vhodně zvolit druh vlastnictví nemovitosti, abyste nemuseli čekat déle než měsíc na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí – platí u družstevního bytu.  Ať tak nebo tak, do půl roku byste rozhodně měli dobrou nemovitost prodat, což odpovídá střední úrovni likvidity. Dlouhodobou výhodu mají především rezidenční nemovitosti, které se prodávají mnohonásobně rychleji, zatímco o komerční nebytové prostory a jiné objekty není poptávka tak vysoká. Oproti tomu ve vztahu k cenným papírům nebo akciím není likvidita příliš vysoká a pravděpodobnost, že je prodáte během několika dnů je mizivá. V tomto případě se dá hovořit spíše o řádech několika měsíců.

Trh:  Dlouhá reakční doba v důsledku ekonomických výkyvů:

Jak už jistě dobře víte, hospodářský pokles, ekonomické výkyvy či politický převrat zásadně ovlivňují ceny a tržní ekonomiku. V důsledku těchto změn často dochází ke zpomalení procesu prodeje a nákupu nemovitostí, přičemž mají ceny nemovitostí poměrně dlouhou reakční dobu a klesají až tehdy, kdy se jedná o vážné ekonomické krize. Oproti tomu ceny akcií naopak na tyto změny reagují velmi rychle.  Velmi důležitým ukazatelem rizika je volatilita, která vyjadřuje míru kolísání hodnoty aktiva (nemovitosti) nebo její míru výnosu. U nemovitostí se volatilita pohybuje v rozmezí jednotek procent, u velkých krizí může jít i o desítky procent, přesto Vám cena nikdy neklesne nečekaně na polovinu či níže.

InflaceNemovitost Vaše peníze před inflací chrání


Dalším typem je inflační riziko, při kterém u některých investic hrozí pokles jejich kupní síly, stejně tak, jako klesá s inflací kupní síla peněz. Nutno podotknout, že investice v podobě nemovitostí mají inflační povahu a naopak Vaše peníze před možnou inflací ochrání. Je to dáno tím, že jejich zhodnocení je v dlouhodobém horizontu vyšší než inflace a zajišťují dva druhy výnosu:a) ze zhodnocení,b) z pravidelného měsíčního nájmu. Podobně jsou na tom i komodity, ovšem nenesou žádný úrok a tudíž jsou nevhodné pro zajištění renty.

NájemciZde platí pořekadlo: „DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ“

Jestliže vlastníte nemovitost určenou k pronájmu, musíte počítat s tím, že se automaticky vystavujete nejednomu riziku. Lidský faktor má zpravidla sklon k selhání, což je fakt, na který se Vy nikdy předem nepřipravíte. Nikdy nebude ve Vašich schopnostech určit, kdy vámi vybraný nájemník přestane platit nájemné, zda vám způsobí škody na pronajatém majetku nebo ztratí zaměstnání a přijde o svůj existenční příjem.
Mezi hlavní ohrožující faktory ale nepatří pouze neplatiči, kteří nehradí nájem a blokují Váš byt, ale roli zde sehrává i pokles cen nemovitostí a pronájmů v dané lokalitě, výše inflace či nečekané náklady spojené s případnými opravami nebo rekonstrukcí.

Datum vložení: 6.2.20223 555

Zobchodovaných nemovitostí

11 258

Spokojených klientů

16

Let na trhu

1 225 000 000

Hodnota našich obchodů

Proč Comfort Reality?

Výhoda/přesvědčení č. 1

Historie

Profesionálně zajišťujeme realitní služby již od roku 2004, a to nejdříve jako sdružení fyzických osob a od roku 2007 jako obchodní společnost - Comfort reality CZ, s.r.o.

Výhoda/přesvědčení č. 2

Profesionalita

Veškeré naše realitní služby děláme na nejvyšší úrovni, dle dlouhodobé odbornosti s důrazem na kvalitu a spokojenost našich klientů.

Výhoda/přesvědčení č. 3

Bezpečí

Naším posláním je zajištění maximálních právních jistot pro naše klienty a tím zajistit bezpečnou cestu světem realit.

Výhoda/přesvědčení č. 4

Technologie

Snažíme se neustále zlepšovat a využívat nejmodernější technologie, např. 3D sken nemovitostí, natáčení videí dronem.