Pozemky

Pozemky s platnou pachtovní smlouvou zajistí pravidelný příjem

 

Investor může ze zemědělské půdy získat i pravidelný výnos. Při hledání vhodné zemědělské půdy k investici je proto vždy lepší, pokud je vyhlédnutý pozemek již při prodeji obhospodařován a váže se k němu pachtovní smlouva. Pachtovné se podle dat Farmy.cz k září 2020 u nově sjednávaných smluv nejčastěji pohybuje v rozmezí tři tisíce až šest tisíc korun za hektar a rok. U výjimečně kvalitní orné půdy však může vystoupat až nad 10 tisíc korun za hektar a rok.

Při zvažování investice se u stávající pachtovní smlouvy zajímejte nejen o výši pachtovného, ale i o výpovědní lhůtu smlouvy. Standardem jsou dva až pět let, vyšší lhůty již nejsou žádoucí a negativně se projevují v ceně půdy. Obecně platí, že čím kratší výpovědní lhůta, tím lépe, jelikož pak lze do budoucna lépe pracovat s výší pachtovného.

Co se týče možnosti pachtování zakoupené půdy, je dobré si zjistit i to, kolik zemědělských subjektů v dané lokalitě hospodaří. Čím větší konkurence totiž v tomto ohledu panuje, tím je to pro vás jako investora lepší, můžete totiž počítat se zvýšenou poptávkou po možnosti obhospodařování koupeného pozemku. Tuto informaci můžete jednoduše zjistit například na online portálu eagri.cz.

Datum vložení: 1.12.20213 555

Zobchodovaných nemovitostí

11 258

Spokojených klientů

16

Let na trhu

1 225 000 000

Hodnota našich obchodů

Proč Comfort Reality?

Výhoda/přesvědčení č. 1

Historie

Profesionálně zajišťujeme realitní služby již od roku 2004, a to nejdříve jako sdružení fyzických osob a od roku 2007 jako obchodní společnost - Comfort reality CZ, s.r.o.

Výhoda/přesvědčení č. 2

Profesionalita

Veškeré naše realitní služby děláme na nejvyšší úrovni, dle dlouhodobé odbornosti s důrazem na kvalitu a spokojenost našich klientů.

Výhoda/přesvědčení č. 3

Bezpečí

Naším posláním je zajištění maximálních právních jistot pro naše klienty a tím zajistit bezpečnou cestu světem realit.

Výhoda/přesvědčení č. 4

Technologie

Snažíme se neustále zlepšovat a využívat nejmodernější technologie, např. 3D sken nemovitostí, natáčení videí dronem.