Při koupi nemovitosti

Rodinná domácnost a koupě nemovitosti


Pokud je vlastníkem nemovitosti, v níž je zřízena rodinná domácnost, jeden z členů domácnosti, nesmí nakládat s nemovitostí tak, aby bylo dalším členům domácnosti zabráněno v bydlení. Bez souhlasu všech členů rodinné domácnosti nesmí tedy nemovitost zatížit, zcizit či na ni uvalit jiný závazek neslučitelný s jejich bydlením. V podstatě se jedná především o prodej nemovitosti či zřízení zástavního práva na nemovitost, ať již kvůli hypotečnímu úvěru, nebo z jiných důvodů.
Proto by měl kupující zpozornět vždy, když kupuje nemovitost a na katastru nemovitostí je zapsán pouze jeden vlastník. Pokud má tento vlastník partnera/partnerku, nebo děti, a bydlí s nimi v dané nemovitosti, jedná se o rodinnou domácnost. Ochrana rodinné domácnosti sice není založena na vlastnickém či jiném právu k nemovitosti zapisovaném do katastru nemovitostí, ale přesto má přednost před nakládáním s nemovitostí. Mohlo by se tedy stát, že po převodu nemovitosti do vlastnictví přijdete na to, že nemáte právo vystěhovat členy rodinné domácnosti, kteří v ní bydlí.

Jestliže tedy plánujete koupi nemovitosti od ženaté/vdané fyzické osoby, která v ní bydlí a je výlučným vlastníkem, je třeba vyžádat si písemné prohlášení druhého z manželů, že se v dotčené nemovitosti nenachází rodinná domácnost. A pokud ano, tak by dotčený manžel/manželka měli dát písemný souhlas s převodem či jiným nakládáním s nemovitostí. Pokud tak neučiní, vystaví se kupující riziku, že druhý z manželů může převod nemovitosti napadnout jako neplatný, protože tím došlo k ohrožení rodinné nemovitosti.


Datum vložení: 24.1.20223 555

Zobchodovaných nemovitostí

11 258

Spokojených klientů

16

Let na trhu

1 225 000 000

Hodnota našich obchodů

Proč Comfort Reality?

Výhoda/přesvědčení č. 1

Historie

Profesionálně zajišťujeme realitní služby již od roku 2004, a to nejdříve jako sdružení fyzických osob a od roku 2007 jako obchodní společnost - Comfort reality CZ, s.r.o.

Výhoda/přesvědčení č. 2

Profesionalita

Veškeré naše realitní služby děláme na nejvyšší úrovni, dle dlouhodobé odbornosti s důrazem na kvalitu a spokojenost našich klientů.

Výhoda/přesvědčení č. 3

Bezpečí

Naším posláním je zajištění maximálních právních jistot pro naše klienty a tím zajistit bezpečnou cestu světem realit.

Výhoda/přesvědčení č. 4

Technologie

Snažíme se neustále zlepšovat a využívat nejmodernější technologie, např. 3D sken nemovitostí, natáčení videí dronem.